Hakkımızda


Firmamız; mevcut üretim potansiyelini verimli ve etkin bir şekilde kullanmak.
Her geçen gün üretim kapasitesini arttırmak ve kaliteli ürünü zamanında teslim etmek.
Stratejimizi belirlerken müşteri istek ve beklentilerini dikkate almak.
Tedarikçilerimize ve müşterilerimize çözüm ortağı olmak.
Uygun zamanda ve zeminde sürekli büyüme ve gelişmeyi sağlamaktır.
Firma faaliyetlerimiz, toplam kalite yönetimi felsefesi ile yürütmek.
Ülkemizin ihtiyaçları ve gelişimine katkı sağlarken, kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak,
Çevreye duyarlı, düşük maliyetli, rekabet edebilir kalitede en fazla satılabilir üretim yapm
Coşkulu, özveri ve tam katılımlı ekip çalışmasını sürekli kılmak

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak,
Sürekli iyileştirmeyi, yenilikçiliği ve müspet yönde gelişmeyi esas almak

Topluma katkıda bulunan ve adil olarak tüm faaliyetlerimizde İNSAN’A DEĞER VERMEK’tir.